Zasnené.

želám Ti!

Želám Ti RADOSŤ. Nie(len) tú vonkajšiu, ktorá je plná smiechu, vtipov a dobrej nálady. Želám ti aj tú vnútornú, ktorá Ti bude barličkou, keď Tvoje dni nebudú práve najveselejšie. Želám Ti POKOJ. Nie(len) ten svetský, ale (aj) ten, ktorý ti upevní nohy, keď ťa budú chcieť sfúknuť ladové víchrice z chladných ľudských sŕdc. Pokoj… Želám Ti VEĽKÉ SRDCE. … Read More želám Ti!